Müşterinin Tanınması Yükümlülüğü ve Tedbirler


Müşterinin tanınması, finansal kuruluşların, müşterilerinin gerçekleştirdiği işlemlere odaklanarak, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin mali profili hakkında bilgi edinilmesi, müşteri kabul politikalarının oluşturulması, iş ilişkisinin devam ettiği sürece müşteri hesaplarının izlenmesini ve yapılan işlemlerin amacına uyumunun kontrolünü kapsamaktadır. 
MASAK tedbirler yönetmeliğine göre, yükümlüler; müşterinin tanınması kapsamında, “özel dikkat gerektiren işlemler”, “teknolojik risklere karşı tedbir alınması”  ve “riskli ülkelerle ilişkiler” kapsamındaki işlemler ile risk temelli yaklaşım çerçevesinde tespit edecekleri “yüksek riskli” durumlarda, riskin derecesine göre; aşağıda belirtilen tedbirlerin bir veya birden fazlasını ya da tamamını uygulamak zorundadır." şeklinde ifadelere yer verilmiştir.

Bu tedbirler;

 • Müşteri hakkında ilave bilgi edinmek ve müşteri ile gerçek faydalanıcının kimlik bilgilerini daha sık güncellemek,
 • İş ilişkisinin mahiyeti hakkında ilave bilgi edinmek,
 • İşleme konu malvarlığının ve müşteriye ait fonların kaynağı hakkında mümkün olduğu ölçüde bilgi edinmek,
 • İşlemin amacı hakkında bilgi edinmek,
 • İş ilişkisine girilmesini, mevcut iş ilişkisinin sürdürülmesini ya da işlemin gerçekleştirilmesini üst seviyedeki görevlinin onayına bağlamak,
 • Uygulanan kontrollerin sayı ve sıklığını artırmak ve ilave kontrol gerektiren işlem türlerini belirlemek suretiyle iş ilişkisini sıkı gözetim altında tutmak,
 • Sürekli iş ilişkisi tesisinde ilk finansal hareketin, müşterinin tanınmasına ilişkin esasların uygulandığı bir başka finansal kuruluştan yapılmasını zorunlu tutmak olarak belirlenmiştir.

Masak tedbirlerin uygulanması gereken durumlarını şu maddelerle açıklamıştır;

 • Özel dikkat gerektiren işlemler,
 • Teknolojik risklere karşı tedbir alınması,
 • Riskli ülkeler ve ülkelerle ilişkiler,
 • Yüksek riskli durumlar,
 • Müşteri riski, 
 • Hizmet riski,
 • Ülke riski.

Kurum ve kuruluşlarınız mevzuat uyum yükümlülüklerine bağlı kalmazsa yaptırım riskleriyle ve itibar kaybı riskileriyle karşı karşıya kalabilmektedir. Bu durumun önüne geçmek adına suç gelirleriyle müdacele (Kara para aklamayla mücadele) ürünlerinin kullanımı önemli ölçüde fayda sağlamaktadır. Kara para aklamayla mücadele ürünleriyle müşterinizi tanıyabilir, izleyebilir ve şüpheli işlem risk senaryoları oluşturarak kurmunuzu yaptırım risklerinden uzak tutabilirsiniz. Bunların sonucunda ilgili kurumların denetimlerinde (Masak, Ofac vs.) güven içinde hareket edebilirisiniz.

Ürün ve Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız.


Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.