TERÖRİZMİN FİNANSMANI


 

Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, devletin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir. (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

 

Terör suçlusu; yukarıda bahsedilen amaçlara ulaşmak için meydana getirilmiş örgütlerin mensubu olup bu amaçlar doğrultusunda suç işleyen veya amaçlanan suçu işlemese dahi örgütlerin mensubu olan kişi terör suçlusudur. Terör örgütüne mensup olmasa dahi örgüt adına suç işleyenler de terör suçlusu sayılır. (3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu)

 

Teröristler varlıklarını korumak, eylemlerini gerçekleştirebilmek ve ilgili eylemlerini gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duydukları tüm materyalleri saklayabilmek, bir yerden bir yere taşıyabilmek adına çok çeşitte alternatif finans kaynakları kullanmaktadırlar.

 

Terörizmin finansman kaynağı yasal kazançlar (bireysel bağışlar buna örnek gösterilebilir) olabileceği gibi suç faaliyetlerinden (insan kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, tarihi eser kaçakçılığı, fuhuş ticareti vb.) elde edilen gelirler de olabilir. Terörizmin finansmanı için tercih edilebilecek yollar; bankalar, ödeme ve elektronik para kuruluşları, altın veya değerli eşya taşıyıcıları olabilir.

 

Teröristlerin fon kaynakları şunlardır;

 

 • Silah, insan, tarihi eser, uyuşturucu ve akaryakıt kaçakçılığı
 • Tehdit, şantaj, haraç toplama
 • Hayır kurumları aracılığıyla toplanan tutarlar
 • Dolandırıcılık,
 • Gasp, hırsızlık,
 • Karapara aklama
 • Fidye amaçlı adam kaçırma
 • Sosyal medya üzerinden toplanan bağışlar
 • Bireysel bağışlar

 

Bu noktada;

 • Suç örgütlerinin finansal kaynaklarını kesebilmek
 • Sürdürülebilir büyüme
 • Doğru ekonomik hedeflerin konulabilmesi yapabilmek
 • Sosyal refah arttırabilmek

için ulusal ve uluslararası kurallara ihtiyaç duyulmaktadır.

 

Kuralların olmadığı bir sistemde;

 • Kayıt dışı ekonominin büyümesi
 • Paravan şirketlerin artması
 • Haksız rekabetin yükselmesi
 • Yolsuzlukların ve rüşvetin artması

kaçınılmaz olurken, bunlar uluslararası arenada ülkenin prestijinin azalmasına ve ülkenin suç cennetine dönüşmesine yol açacaktır.


 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.