Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler (PEP)


Siyasi nüfus sahibi olan kişiler yani PEP, müşteri durum tespit aşamaları içerisinde yer almaktadır. Bir PEP, önemli bir kamu görevi veya siyasi rolü olan bireylerden oluşmaktadır. Bu kişilerin konumları, yasa dışı fonları aklamak veya yolsuzluk, rüşvet gibi öncül suçlar için kötüye kullanılabilir. PeP'lere müşteri olarak sahip olmanın veya PEP'lerle iş anlaşmaları yapmanın kuruluşlar için yüksek kara para aklama riski oluşturma ihtimali doğrudur. Politikacıların veya ortaklarının kara para aklama amacıyla konumlarını kötüye kullandığı örnekler fazlasıyla mevcuttur. Örnek olarak Panama Belgelerini inceleyebilirsiniz; bu tür örnekler için oldukça açık bir kaynaktır. Panama Belgeleri'ne 50 ülkeden 140'tan fazla siyasetçi karışmıştı.  

Bir kişiyi PEP olarak nitelendirilmek, bir müşterinin gelişmiş durum tespiti gerektirmesi için önemli olan usurlardan biridir. Bu müşteriler otomatik olarak yüksek riskli müşteriler olarak değerlendirilmektedir. Bankalar ve finansal kuruluşlar gibi kuruluşların KEP'ler üzerinde gelişmiş durum tespiti uygulamak zorunda olmaları, KEP'leri müşteri olarak elde etmek için daha fazla çaba gösterdikleri anlamına gelir.

Bazı bankalar için, bir kişinin KEP statüsü hiçbir zaman diliminde sonu ermemektedirÖrneğin müşterilerinden biri 20 yıl önce bir ülkenin parlamento üyesiydi. Bazı bankalar bu kişileri sürekli PEP olarak tanıyor ve bu nedenle müşteri durum tespiti uygulaması gerekiyor.

Bazı ülkeler KEP'lerin düzenleyici kapsamını yakın ortakları ve birinci dereceden aile üyelerini kapsayacak şekilde ele almaktadır. Yapılan değerdirlemeler üzerinden PEP ile yakın iş ilişkisi olan herkes aynı zamanda bir PEP'dir. Düzenleyicilerin beklentilerine bağlı olarak ve bankadan bankaya farklılık gösterebilir. 

Diğerleri için, kişi, fiilen KEP'in yararına kurulduğu bilinen bir tüzel kişiliğin tek intifa hakkı sahibidir. PEP tanımı, aynı zamanda PeP olarak kabul edilen yakın aile üyelerini de içerebilir. PeP'lerin ebeveynleri ve çocukları, eşleri veya ortakları, kardeşleri ve diğer kişileri kapsamaktadır.

Bir PEP belirlendikten sonra, gelişmiş durum tespiti önlemlerinin uygulanması gerekmektedir. İzlenmesi gereken adımlar, bu tür iş ilişkilerinin kurulması veya sürdürülmesi için üst yönetimin onayını almak, zenginlik ve fon kaynağını belirlemek için makul önlemleri almak ve iş ilişkisinin sürekli olarak gelişmiş bir şekilde izlenmesini sağlamaktır.

Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanıyla Mücadelede AML/CTF Yasası, KEP'leri üç başlık altında sınıflandırmaktadır;

  • Yurtiçi PEP – Mevcut ülkenin hükümet organında önemli bir kamu pozisyonu veya rolü olan biri.
  • Yabancı PEP – Mevcut ülkede çalışan veya yaşayan yabancı PEP'ler dahil olmak üzere, Avustralya dışındaki bir ülkedeki bir devlet kurumunda önemli bir kamu pozisyonuna veya rolüne sahip kişi.
  • Uluslarası PEP – Birleşmiş Milletler (BM), Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) veya Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO) gibi uluslararası bir kuruluşta önemli bir kamu pozisyonuna veya rolüne sahip bir kişi.

Kara Para Aklamayı Önleme (AML) PEP Hizmetlerimiz Hakkında Bilgi Almak için Tıklayınız.


 

 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.