Müşterinin Tanınması Sadece Kimlik Tespiti midir?


Yükümlüler tarafından, müşterinin tanınması; müşteri kimlik bilgilerinin tespiti olarak değerlendirilebilmektedir. Fakat müşterinin tanınması bunun da ötesinde; müşterinin gerçekleştirdiği işlemlere odaklanarak, gerçek faydalanıcının tanınması, müşterinin mali profili hakkında bilgi edinilmesi, müşteri kabul politikalarının oluşturulması, iş ilişkisinin devam ettiği sürece müşteri hesaplarının izlenmesini ve yapılan işlemlerin amacına uyumunun kontrolünü kapsamaktadır.

Yükümlüler, müşterileri tarafından gerçekleştirilen işlemlerin; müşterilerinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler ile uyumlu olup olmadığını;
 * Sürekli iş ilişkisi kapsamında devamlı olarak izlemek, 
 * Sürekli iş ilişkisi dışında gerçekleştirilen işlemleri de risk temelli yaklaşımla izlemek amacıyla gerekli tedbirleri almakla yükümlüdürler.