Müşterinin İzlenmesi


MASAK tarafından yayımlanan "Müşterinin Tanınması İlkesi Kapsamında Sıkılaştırılmış Tedbirler Rehberi”

 “Müşteri kabul ve işlem gerçekleştirme süreçlerinde, başta OFAC (United States of America Office of Foreign Assets Control - Amerika Birleşik Devletleri Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi), AB (Avrupa Birliği), BMGK (Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi) ve bazı ülkeler, yetkili uluslararası kuruluşlarca yayımlanan ya da bazı ticari kuruluşlarca sağlanan listeler olmak üzere açık kaynaklardan (gazete, dergi, internet vb.) da yararlanılarak, müşteri/nihai faydalanıcının, tüzel kişi ise ortaklar/nihai olarak kontrolünde bulunduranlar/üst düzey yöneticilerinin, ulusal veya uluslararası düzeyde herhangi bir suçla ya da olumsuz bir eylemle yahut bir terör örgütü ya da kitle imha silahlarının yayılması ile bağlantısı olup olmadığı değerlendirilmelidir.”