Üçüncü Tarafa Güven İlkesi


Finansal kuruluşlar; müşterinin, müşteri adına hareket eden kişinin ve gerçek faydalanıcının kimliğinin tespiti ve iş ilişkisinin mahiyeti hakkında bilgi elde etme konularında, başka bir finansal kuruluşun aldığı tedbirlere güvenerek müşteri ile iş ilişkisi tesis edebilirler. 

 

Bu durumda yasal düzenlemeler kapsamında nihai sorumluluk üçüncü tarafa güvenerek işlemi gerçekleştiren finansal kuruluşa aittir.

Üçüncü tarafa güvenilebilmesi;

  1. Üçüncü tarafın, kimlik tespiti, kayıtların saklanması ve müşterinin tanınması kuralının gereklerini sağlayacak diğer tedbirleri aldığından, 
  2. Yurt dışında yerleşik olması durumunda ise ayrıca aklama ve terörün finansmanıyla mücadele alanındaki uluslararası standartlara uygun düzenleme ve denetlemelere tabi olduğundan, 
  3. Kimlik tespitine ilişkin belgelerin onaylı örneklerinin, talep edildiğinde üçüncü taraftan derhal temin edileceğinden, 

emin olunması şartıyla mümkündür.

 

Üçüncü tarafa güven ilkesi, üçüncü tarafın riskli ülkelerde yerleşik olması durumunda uygulanmaz.