Şüpheli İşlem İzleme Süreçleri


Şüpheli işlem, yükümlüler veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya yeltenilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine, para aklama veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir durumun bulunmasıdır.

 

Şüpheli işlem tipleri, yükümlülerin suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanında aracı olarak kullanılmaları riskine karşı ortak bir önlem ve işbirliği içinde olmalarının sağlanması, şüpheli işlemlerin tespitinde yükümlülere yardımcı olunması amacıyla şüpheli işlem tipleri belirlenmiştir fakat şüpheli işlemlerin tespitinde sadece bu belirlenen tiplerle sınırlı kalınmaması gerekmektedir, şüpheli görülen her durumun bildirilmesi gerekmektedir, bu işlemlerin bildirilmemesi veya gözden kaçması sonucunda ilgili kurum ve kuruluşların ciddi yaptırımlara maruz kalması kaçınılmaz olur. 

 

Yüz yüze olmayan işlemler yapılmasını mümkün kılan sistemler kullanılarak gerçekleştirilen işlemlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi sağlanmalıdır. Yüz yüze olmayan işlemlerde; sürekli iş ilişkisi tesisinde, hesaba para yatırma, hesaptan para çekme ve elektronik transfer gibi işlemlere özel dikkat göstererek takip edebilmek, müşterinin mali profiline ve faaliyetlerine uygun olmayan veya faaliyetleriyle ilgisi bulunmayan işlemleri yakından izlemek, tutar ve işlem sayısı limiti belirlemek ve bunların risk skoru üzerindeki etkilerini izleyebilmek adına gerekli tedbirlerin alınması zorunlu kılınmaktadır.

 

Bu sistemler, çoğunlukla geçmiş işlemler, işlem yerleri, işlem türü ve günlük işlem miktarı ya da sıklığı gibi bilgilerden müşteri profili oluşturur ve bu profillere göre olağandışı bir işlem olduğunda, işlemi durdurarak yetkili birimi bilgilendirir.

 

Şüpheli Görülebilecek İşlemler Nelerdir ?

  • İşlem yapılması için para teklif edilmesi ya da müşteri hakkında kara paranın aklanması veya terörün finanse edilmesiyle ilgili olarak medyada olumsuz haberler çıkmış olması gibi şüphe duyulmasını gerektiren bir durumun olması, müşterilerin riskli kişi veya kuruluşlar ile ticari ya da başka bir ilişkisinin bulunması, Müşterilerin mesleğinin, mali durumu ile işlemleri arasında orantı olmaması
  • Müşterilerin, riskli kişi veya kuruluşlar ile ticari ya da başkaca bir ilişkisinin bulunması
  • Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba, hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı olmayan miktarlarda paranın elektronik ortamlardan transfer edilmesi veya bu paraların hesaptan çekilmesi
  • Kuruluşun sadece yurt dışından bağış alması veya bağışların önemli bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması
  • Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu olması, özellikle yabancı yöneticilerin ülkeleriyle yapılan büyük miktarlı işlemlerin varlığı ve paranın gönderildiği yerinde riskli ülke olması
  • Riskli ülkelerden veya riskli ülkeler üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde kısa süre içerisinde oluşan mevduatların üçüncü şahıslara aktarılması   

gibi bu durumlara benzer işlemlerdir.


 

 

 

 

 

 

 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.