Suç Geliri Aklama Suçunun unsurları nelerdir?


Suçtan kaynaklanan malvarlığının suç sayılabilmesi için

  • Öncül suçun olması gerekir
  • Öncül suçun işlenmesi ile elde edilen bir mal veya değerin oluşması gerekir
  • Bu mal veya değerin çeşitli işlemlere tabi tutulması gerekir.

 

Konuyu şu şekilde örneklendirebiliriz:

Aklama suçunun konusu: Devletten Haksız vergi iadesi alınması