MASAK Uyum Biriminin Rolü


Şirketlerdeki MASAK Uyum Birimleri, AML ve TF uyum yükümlülüklerini yerine getirmek için müşteri / İşlem vb. risk durumunu önde tutan bir yaklaşım göstermeliler. Uyum birimi, şirket operasyonları, tahsilat, transfer veya para ödemelerine doğrudan veya dolaylı olarak dahil olmadan bağımsız uyum denetimi görevini üstlenmelidirler.  Uyum birimi, günlük olarak, şüpheli işlemleri belirlemede önemli rol oynayan müşteri işlemlerini izlemeyi üstlenmelidir.

AML/TF yükümlülüklerini yerine getirmek için Uyum birimi; 

 • Müşteri veya müşteri hesaplarına, işlemlerine ve diğer ilgili bilgilere erişebilmeli, 
 • İşletmenin işlevlerini, operasyonlarını ve yapısını anlamalı
 • AML/TF risklerini ve güvenlik açıklarını anlamalı
 • AML/CFT/KYC ilgili yasal düzenlemeleri anlamalıdır.

 

AML ekibi temel olarak şunlardan sorumludur:

 

 • Geçerli AML/CFT ve KYC mevzuatına, kurallarına, yönetmeliklerine ve talimatlarına uygunluğu sağlamak,
 • Düzenleyici gereklilikler ışığında uçtan uca bir uyum programı ve AML/KYC politikaları, prosedürleri, yöntemleri, araçları vb. geliştirilmesine destek olmak
 • Hesap açmadan önce tüm müşterilerin tanınmasını sağlamak için AML/KYC politikalarının ve süreçlerinin uygulanmasını sağlamak
 • Herhangi bir mevzuata uyumsuzluk durumunda bunu tespit etmek ve raporlamak
 • Şüpheli işlemleri tespit etmek için müşteri hesaplarının ve işlemlerinin düzenli olarak izlenmesini sağlamak
 • Uyum politikaları ve prosedürlerinin gözden geçirilmesini sağlamak
 • Uyum Programını uygulamak için departmanlar ve operasyonel ekiplerle koordinasyon sağlamak
 • Teftiş veya soruşturma yaparken düzenleyici makamlara veya kurumlara istenilen her türlü bilgi ve belgeyi sunmak, 
 • Tüm çalışanlara periyodik olarak eğitim verilmesini sağlamak.

ÜRÜNLERİMİZ VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.