MASAK Tarafından Yönetmelikte Değişiklik


MASAK, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Yönetmeliğinde değişiklik yaptı.

Resmi gazetede yayınlanan karara göre Ekli “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına,5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 27 nci maddesi gereğince karar verilmiştir. 

MADDE 1– 10/12/2007 tarihli ve 2007/13012 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğin 6/A maddesinin başlığı “Gerçek kişiler ile ticaret siciline kayıtlı tüzel kişilerde uzaktan kimlik tespiti” şeklinde değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasına “gerçek” ibaresinden sonra gelmek üzere “kişi veya ticaret siciline kayıtlı tüzel” ibaresi ile “kimlik tespitinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “müşteriye ilişkin esaslar,” ibaresi eklenmiştir. (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/04/20230405-17.pdf)

Suç gelirlerinin aklanması yönetmeliği gibi düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve suçluların yasadışı kazançlarını yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi göstermelerini engellemek için çok önemlidir. Bu yönetmelikler, finansal kurumlar, emlak işlemleri, kıymetli madenler ve mücevherat, sanat eserleri ve diğer yüksek değerli varlıklar gibi alanlarda özellikle önemlidir.

Yönetmeliklere uyulmaması, yasal yaptırımların yanı sıra, finansal kuruluşların itibarını da zedeleyebilir. Bu da müşterilerin finansal kuruluşlarla çalışma konusundaki güvenlerini azaltabilir ve finansal sistemde güvenilirliği tehlikeye atabilir. Suç gelirlerinin aklanması yönetmeliği gibi düzenlemeler, suç gelirlerinin aklanmasını önlemek ve suçluların yasadışı kazançlarını yasal kaynaklardan elde edilmiş gibi göstermelerini engellemek için son derece önemlidir. Herkesin bu yönetmeliklere uyması, toplumun güvenliği ve istikrarı için hayati öneme sahiptir.

Suç gelirlerinin aklanması yönetmeliğine uyulmaması durumunda yasal yaptırımlar söz konusu olabilir. Bu yaptırımlar arasında para cezaları, işletmenin faaliyetlerinin durdurulması veya lisansının iptal edilmesi, suçlu olarak görülen kişilerin tutuklanması ve yargılanması gibi cezalar yer alabilir. Ayrıca, finansal kuruluşların yönetmeliklere uymamaları durumunda, itibar kaybı da söz konusu olabilir. Bu da müşterilerin finansal kuruluşlarla çalışma konusunda güvenlerini azaltabilir ve finansal sistemde güvenilirliği tehlikeye atabilir.

Suç gelirlerinin aklanması yönetmeliğine uyulmaması, yasal yaptırımların yanı sıra finansal kuruluşların itibarını zedeleyebilir ve toplumun güvenliği ve istikrarı için risk oluşturabilir. Bu nedenle, yönetmeliklere uyulması son derece önemlidir.

Sizlerde Ürün ve Hizmetlerimizi kullanalarak kurumlarınızı cezai yaptırımlar, itibar kaybı gibi durumlardan korumuş olursunuz.

DETAYLI BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.