Masak'tan Kimlik Tespiti Koşullarına Kolaylık


Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), depremden etkilenen ve OHAL ilan edilen illerde maaş ödemelerinde sıkıntı yaşanmaması ve diğer bankacılık işlemlerinin yapılabilmesi için kimlik tespiti koşullarını esnetti. Depremzedeler, kimlik bilgilerine ilişkin beyanının sistemde kayıtlı bilgilerle uyuşması halinde işlem yapabilecekler

Yapılan değişiklikle; deprem felaketinden etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde kimlik belgeleri zayi olmuş bulunan kişilerce yükümlüler nezdinde gerçekleştirilmek istenen işlemlerde, Tedbirler Yönetmeliğinin 6. ve 16. maddelerinde düzenlenen gerçek kişilerde kimlik tespiti usulünde kolaylaştırma öngörülmüştür.

Bu kapsamda Tedbirler Yönetmeliğinin 6. ve 16. maddeleri gereğince yapılan kimlik tespiti işlemlerinde, söz konusu maddede sayılan kimlik belgeleri ile sınırlı olmaksızın kimliği gösterir herhangi bir belgede yer alan, bunun mümkün olmaması halinde işlem yapmak isteyen kişinin beyan ettiği kimlik bilgilerinin, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü kimlik paylaşım sistemi veri tabanı üzerinden kontrolü yönünde bir basitleştirme benimsenmiştir.

Ayrıca yerleşim yeri adresi depremden etkilenen illerde olup afet sebebiyle başka illerde bulunan (yani deprem sonrası başka illere giden veya nakledilen) kişilerin de bu kolaylıklardan yararlanabilmesine imkan getirilmiştir.

Böylece vatandaşların Tedbirler Yönetmeliğinin 6. maddesinde sayılan kimlik belgelerinin zayiatı sebebiyle finansal işlemlerini gerçekleştirmesinde mağduriyet yaşamaması amaçlanmıştır. Şekilinde açıklama yapılmıştır. (https://masak.hmb.gov.tr/duyuru/ali-suclari-arastirma-kurulu-genel-tebligi-sira-no5nde-degisiklik-yapilmasina-dair-teblig-sira-no23-11-subat-2023-tarihli-ve-32101-sayili-resmi-gazetede-yayimlandi).

Buradaki kontrolde; ad, soyad, doğum yeri ve tarih, kimlik numarası, kimlik belgesinin türü ve numarası, adresi ve imza örneği, iş ve mesleğine ilişkin bilgiler, varsa telefon numarası, faks numarası, elektronik posta adresi bilgilerinin 4 tanesinin doğrulatılması yeterli olacak. Kişinin başkası adına işlem yapıp yapmadığının tespitinde de yine aynı koşullar geçerli olacak. Deprem illerinde oturup da başka illere giden kişilerin tespitinde de aynı şekilde bu hükümler geçerli olacak.

Kimlik tespiti yapılarak tesis edilen sürekli iş ilişkisinde 8 Şubat tarihinden itibaren bir ay geçtikten sonra müşterinin ilk işlem talep tarihinde ve işlem gerçekleştirilmeden önce kimlik tespitinin "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği"nin 6'ncı maddesinde düzenlenen usulle yapılması zorunlu olacak.

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/02/20230211-6.htm

Diğer Yazılarımızı ve Bilgilendirmelerimizi Okumak için Tıklayınız.


 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.