Mali Suçlarla Mücadelede Ortaklık


Geçtiğimiz günlerde FATF tarafından; “Mali Suçlarla Mücadelede Ortaklık: Veri Koruma, Teknoloji ve Özel Sektör Bilgi Paylaşımı” raporu yayınlandı. (Partnering in The Fight Against Financial Crime : Data Protection, Technology And Private Sector Information Sharing)

 

Finans kuruluşları, mali suçlarla tek başına mücadele etmeye çalıştığında, işlemlere yalnızca kendi bakış açısı ile bakar ve aslında büyük ve karmaşık olan yapının küçük bir parçasını görürler. Suçlular ise, yasa dışı finansal gelirlerini sisteme sokmak için birden fazla finans kurumu kullanarak, sistemin bu bilgi boşluğundan faydalanırlar. Sonuç olarak, küreselleşen dünyada bireysel hareket eden finansal kuruluşların yasadışı faaliyetleri tespit etmeleri giderek daha da zor hale geliyor.

 

 

Finansal kuruluşların, birlikte hareket ederek, çeşitli güvenli paylaşım sistemleri ile verileri bir araya getirip, kara para aklama ve terörün finansmanı risklerini daha iyi anlama, değerlendirme ve azaltmayı amaçlıyorlar.

 

Bu rapor, özel sektör kuruluşları arasında veri koruma ve gizliliği (Data Protect and Privacy) kurallarına uygun olarak bilgi paylaşımı girişimlerinin geliştirilmesine, tasarlamasına ve uygulamasına yardımcı olmayı amaçlıyor.

 

İlgili rapora ulaşmak için tıklayınız.