FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) nedir?


FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) dilimizdeki adı ile Mali Suçları Engelleme Ağı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Mali İstihbarat Birimi olarak yerel ve uluslararası mali suçlara karşı kurumlar arası ve küresel işbirliğini teşvik eden Hazine Bakanlığı’nın yetkili bir organıdır. Kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek için incelemelerde bulunur.

 

FinCEN’in misyonu, mali sistemi yasadışı kullanımdan korumak, kara para aklama ve terörizm dahil bağlantılı suçlarla mücadele etmek ve finansal kurum ve kuruluşların stratejik kullanımı ve mali istihbaratın toplanması, analizi ve yayılması yoluyla ulusal güvenliği desteklemektir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Mali İstihbarat Birimi olan FinCEN, bu misyonunu gerçekleştirmek için şirketlere bazı yükümlülükler getirmektedir:

  1. Müşterini tanı
  2. Müşteri riskini belirle
  3. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırım uyguladığı kişilerin mali işlemlerini durdurma
  4. Müşterilerin yaptırım listelerinde taranması ve takip edilmesi
  5. Şüpheli işlemlerin FinCEN’e bildirilmesi
  6. Uyum programlarına uyma zorunluluğu
  7. Müşteri bilgilerini ve hesap hareketlerini yasal mevzuatlarda belirtilen sürelerde saklama

 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren finansal kurum ve kuruluşlar, ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır. FinCEN, AML ve CFT yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ceza uygulamaktadır.

 

Mali suçlar, finansal sisteme zarar veren ve yasa dışı faaliyetlerle elde edilen geliri temizlemeyi amaçlayan eylemlerdir. Para aklama, terörizm finansmanı ve vergi kaçakçılığı gibi suçlar, ekonomik istikrarı ve güveni tehdit eder. Bu suçlar, finansal kurumları, yatırımcıları ve kamu güvenliğini etkileyebilir. Mali suçların etkileri arasında finansal kayıplar, itibar kaybı, suç ağlarının yayılması ve sosyal istikrarsızlık sayılabilir.

Finansal kurumlar, mali suçları tespit etmek ve engellemek için önemli bir rol oynarlar. Bankalar, sigorta şirketleri, menkul kıymetler borsaları ve diğer finansal kuruluşlar, müşteri tanıma, şüpheli faaliyetleri bildirme ve iç kontrol önlemleri gibi önlemler alarak suçluların finansal sistemdeki faaliyetlerini izlerler. Kuruluşlar, uyum politikalarını ve prosedürlerini güncel tutmalı, personel eğitimi sağlamalı ve teknolojik araçları kullanarak risk analizi yapmalıdır.

Mali Suç Engelleme Stratejileri 

a. Bilgi Toplama ve Analizi: Finansal kurumlar, müşterileri hakkında bilgi toplamak ve analiz etmek için etkili bir şekilde çalışmalıdır. Müşteri kimlik doğrulama, risk değerlendirmesi ve müşteri ilişkileri yönetimi gibi önlemler, suçluların finansal sistemdeki izlerini saptamaya yardımcı olur.

b. Şüpheli Faaliyetlerin Bildirimi: Finansal kurumlar, şüpheli faaliyetleri tespit ettiklerinde bunları yetkililere bildirmekle yükümlüdür. Şüpheli Faaliyet Raporları (SAR'lar) aracılığıyla finansal suçlarla ilgili bilgileri paylaşmak, suçların tespit edilmesi ve soruşturulması için önemli bir araçtır.

c. Teknolojik İnovasyon: Finansal kurumlar, yapay zeka, büyük veri analitiği ve blockchain gibi teknolojik yenilikleri kullanarak mali suçları tespit etmede daha etkin hale gelmektedir. Otomatik risk değerlendirme sistemleri, sahtecilik tespiti ve para aklama modelleri gibi teknolojiler, suç faaliyetlerini tanımlama ve izleme konusunda yardımcı olur.

d. Uyumluluk ve Eğitim: Finansal kurumlar, mali suçlarla mücadele için uyum politikaları oluşturmalı ve çalışanlarını düzenli olarak eğitmeli ve bilinçlendirmelidir. Uyumluluk önlemleri, yasa ve düzenlemelere uygunluğu sağlar ve kurumların mali suçlara karşı daha dirençli olmalarını sağlar.

Uluslararası İşbirliği 

Mali suçlar genellikle sınırları aşan bir karaktere sahiptir ve bu nedenle uluslararası işbirliği kritik öneme sahiptir. Ülkeler arasında bilgi paylaşımı, mali istihbarat akışı ve ortak soruşturmalar, suç ağlarının tespit edilmesi ve takip edilmesi açısından hayati önem taşır. FinCEN gibi kuruluşlar, uluslararası düzeyde işbirliği ve koordinasyonu kolaylaştırmak için diğer ülkelerle işbirliği yapar ve uluslararası standartlar ve yönergelerin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Mali suçlar, finansal sistemlere ciddi zararlar veren ve toplumun güvenini sarsan faaliyetlerdir. Finansal kurumlar, güçlü önlemler alarak mali suçları engellemek ve tespit etmek için önemli bir rol oynarlar. Bununla birlikte, etkili bir mali suç engelleme stratejisi, bilgi toplama, şüpheli faaliyetlerin bildirimi, teknolojik yeniliklerin kullanımı, uyumluluk ve uluslararası işbirliği gibi faktörleri içermelidir. Yalnızca böyle bir yaklaşım, finansal sistemi suçluların istismarından koruyabilir ve adaletin sağlanmasına yardımcı olabilir.


 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.