FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) nedir?


FinCEN (The Financial Crimes Enforcement Network) dilimizdeki adı ile Mali Suçları Engelleme Ağı, Amerika Birleşik Devletleri’nin Mali İstihbarat Birimi olarak yerel ve uluslararası mali suçlara karşı kurumlar arası ve küresel işbirliğini teşvik eden Hazine Bakanlığı’nın yetkili bir organıdır. Kara para aklama ve terörün finansmanını önlemek için incelemelerde bulunur.

 

FinCEN’in misyonu, mali sistemi yasadışı kullanımdan korumak, kara para aklama ve terörizm dahil bağlantılı suçlarla mücadele etmek ve finansal kurum ve kuruluşların stratejik kullanımı ve mali istihbaratın toplanması, analizi ve yayılması yoluyla ulusal güvenliği desteklemektir.

 

Amerika Birleşik Devletleri Mali İstihbarat Birimi olan FinCEN, bu misyonunu gerçekleştirmek için şirketlere bazı yükümlülükler getirmektedir:

  1. Müşterini tanı
  2. Müşteri riskini belirle
  3. Amerika Birleşik Devletleri’nin yaptırım uyguladığı kişilerin mali işlemlerini durdurma
  4. Müşterilerin yaptırım listelerinde taranması ve takip edilmesi
  5. Şüpheli işlemlerin FinCEN’e bildirilmesi
  6. Uyum programlarına uyma zorunluluğu
  7. Müşteri bilgilerini ve hesap hareketlerini yasal mevzuatlarda belirtilen sürelerde saklama

 

 

Amerika Birleşik Devletleri’nde faaliyet gösteren finansal kurum ve kuruluşlar, ilgili yasal düzenlemelere uymak zorundadır. FinCEN, AML ve CFT yükümlülüklerini yerine getirmeyen kurum ve kuruluşlara maddi ceza uygulamaktadır.