Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri (Kripto Para Yönetmeliği)


Kripto para yönetmeliği; “kripto varlık hizmet sağlayıcılar” 01 Mayıs 2021  tarihi itibariyle yükümlüler arasına alınmıştır.

Kripto varlık, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayımlanan ödemelerde Kripto para yönetmeliği, “dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan, ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen gayri maddi varlıklar” olarak tanımlanmıştır. Kripto varlık hizmet sağlayıcılar ise, söz konusu kripto varlıkların alım satımlarına elektronik işlem platformları üzerinden aracılık eden kuruluşlardır.

Kripto para yönetmeliği, kripto varlık hizmet sağlayıcılarının müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz gibi yükümlülükleri bulunmaktadır.

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları le bu platformlardan hizmet alacak kullanıcılar arasında sözleşme yapılması esas olduğundan ve yapılan sözleşmeye istinaden kurulan üyelik kapsamında müteakip işlemler gerçekleştirilebildiğinden, söz konusu iş ilişkisi “sürekli iş ilişkisi” tanımına girmektedir. 

Kripto varlık hizmet sağlayıcıları; sürekli iş ilişkisi tesisi dışında,

  • Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin, 

  • Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin, 

  • İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yetmişbeşbin TL veya üzerinde olduğunda, kimlik tespiti yapmak zorundadırlar.

Yükümlüler; işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine, yasa dışı amaçlarla kullanıldığına veya terörün finansmanı için kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde şüpheli işlem bildirimi yapmak durumundadır.

Müşteri profilinin, gerçekleştirilen işlemlerin veya terör örgütleri ile bağlantısından şüphelenilen kişiler veya riskli ülkelerle gerçekleştirilen işlemlere yönelik takibin ve risk sınıflandırılmasının yapılması gerekir.

Bu kapsamda; yükümlülerin, yukarıdaki yükümlülüklerini kapsayacak şekilde; hizmetlerin, işlemlerin ve müşterilerin risklere göre derecelendirilmesi ve sınıflandırılmasını sağlayan gerekli sistemleri oluşturması beklenmektedir. 

Müşterinin gerçekleştirdiği her bir işleme yönelik; müşterinin mesleği, ticari faaliyetleri, iş geçmişi, mali durumu, risk profili ve fon kaynaklarına dair bilgiler de göz önünde bulundurularak risk skorları oluşturulmasını sağlayan sistemlerin kullanılması fayda sağlayacaktır. Oluşturulan risk skorları neticesinde müşterilerin bu sistemler aracılığıyla risk seviyeleri (düşük, orta, yüksek riskli müşteri vb.) daha sağlıklı belirlenecek ve riskli müşterilerin daha sıkı takibi yapılabilecek ve bu sayede; riskli müşteri, işlem veya hizmetlerin izlenmesi ve kontrol edilmesi, risklerin azaltılması için gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.