Kara Para Aklamada Ülke Riski


Gelişmekte olan ülkelerde ekonomik sistemlerinin yapısı gereği; yasal düzenlemeleri yetersizdir ve kara para ile mücadelede gereken tedbirler tam anlamı ile alınamamaktadır. Bu durum kara para aklama ve terörün finansmanı işlemlerinin takibini zorlaştırmaktadır. Bu ülkeler üretim düzeyleri düşük olan ülkelerdir, dolayısıyla ihracat düzeyleri de düşüktür.

Üretim için ithalat zorunlu hale gelmiş ve döviz ihtiyaçları yüksek düzeydedir. Dolayısıyla bu alandaki yasal düzenlemeleri yetersiz kalmaktadır. Bu sebeplerden ülke riski kara para ile mücadelede önemli bir yer almakta ve müşteriler iş ilişkisi tesisinde bu kapsamda da değerlendirilmelidir.