Kara Para Aklamada Yaptırım Listeleri


FATF, riskli müşteri işlemlerinin ve hizmetlerinin izlenmesi ve kontrol edilmesi ve şüpheli durumlarda, işlemlerin uyum görevlisi tarafından gözden geçirildikten sonra gerekli bildirimlerin yapılmasını tavsiye ediyor. 

Bu kapsamda, yükümlülere düşen görev, iş ilişkisi tesisinde müşterilerimizi tanımak ve izlemek.  

FATF  tarafından da belirtildiği gibi “İş ilişkisine girilecek kişi ve kurumların uluslararası alanda sakıncalı kişi/kuruluş listeleriyle karşılaştırılması ve bu tür listelerin takibinin risk temelli yaklaşımla yerine getirilmesi bu sistemin doğal ve kaçınılmaz bir parçası olacaktır.

Bu kapsamda takip edilmesi önerilen ulusal ve uluslararası yasaklı ve yaptırım listelerinden iş ilişkisi sırasında müşterilerinizi sorgulamanız, iş ilişkisi süresince de belirleyeceğiniz rutin periyotlarda tüm müşterilerinizin bu listelerde yer alıp almadığını kontrol etmeniz tavsiye edilmektedir.