Kara Para Aklama ve Sigorta Şirketleri


Sigorta şirketleri gibi mali kurumlar, müşterilerine çok çeşitli yatırım alanları kullanabilme ve fonları bir yerden başka bir yere transfer edebilme fırsatları sunuyor olmaları sebebi ile kara para aklama da  önemli bir rol oynamaktadır. Sigorta şirketlerinin kara paranın aklanmasında aracı olarak kullanılmasının ihtimaller içinde olması, onları hem ülke içinde hem de uluslararası sektörde itibar riski, finansal risk, sahada risk ya da ağır ceza yaptırımlarına uğrama riski gibi risklerle karşılaşabilmektedirler.

Kara Para Aklama ve Sigorta ŞirketleriSigorta aracılarının kara para aklama konusunda yeterli eğitime sahip olmadıkları ve temel amaçların da, mümkün olduğu kadar çok satış yapmak olduğu düşünülürse, fonların kaynağının tam olarak açıklanmaması, sigorta primlerinin ödenmesinde sıra dışı ödeme yöntemlerinin kullanılması gibi aklamaya yönelik ipuçlarının aracılar tarafından gözden kaçırılması söz konusu olmaktadır. Sigorta şirketleri acentelerinin çok sayıda aracı kullanması durumunda, meydana gelen karmaşık ilişkiler işlemlerini takip edememekte, bu da müşterinin tanınması ve paranın kaynağının bilinmesi imkanını da zayıflatmaktadır.

Bu gibi durumların önüne geçilmesi amacıyla yapılası izlenmesi gereken süreçler;

  • Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,
  • Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
  • Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.
  • Uyum programı kapsamındaki risk yönetimi ile izleme ve kontrole ilişkin faaliyetler, yönetim kurulunun gözetim, denetim ve sorumluluğunda, uyum görevlisi tarafından yerine getirilir.

     

 

 

 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.