İç Kontrol Seçenekleri


İç kontroller, kurumun finansal ve muhasebe bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, hesap verebilirliği sağlamak ve en önemlisi hile ve suistimalleri önlemek için uyguladığı kurallardır.

  • Zorunlu Kontroller

Zorunlu iç kontroller, gerektiğinde geliştirilmesi ve uygulanması gereken kontrollerdir. Yönetimin minimum hata düzeyi belirlediği süreçlerde zorunlu kontroller uygulanır. Yasaların ihlal edilmesini ve yürürlükteki düzenlemelere veya iç politikalara uyulmamasını önlemek için zorunlu kontroller kullanılır. Bu tür kontrollerin uygulanması, bir kuruluşun maruz kaldığı önemli risklerin meydana gelme şansını minimuma indirir.

  • İsteğe Bağlı Kontroller

Risk yönetim birimleri, her bir risk için risk sorumlularını atar. Tanımlanan risklere ek kontroller geliştirilebilir. Risk sorumluları, belirlenen riskleri değerlendirir ve geçmiş verilerin sonuçlarına dayanarak, riski azaltmak için gerekli kontrolleri geliştirirler. Bu kontroller isteğe bağlı kontrollerdir.

  • Otomatik Kontroller

Otomatik kontroller, programlanmış ve kuruluş tarafından kullanılan sistemlere yerleştirilmiş yazılım sistemleridir. Otomatik kontroller insan müdahalesi gerektirmez ve tanımlanan parametrelere göre sistemde otomatik olarak uygulanır ve çalıştırılır.

AML UYUMLULUĞU İLE İLGİLİ YAZIMIZI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ.