İç Denetçiler ve İç Kontrollerin Yapılandırılması


Usulsüzlük denetiminde iç denetçiler için dikkate alınması gereken hususlar

İç denetçiler, yönetimin dürüstlük ve bütünlüğü benimseyen bir kültür oluşturmasında büyük öneme sahiptir. Usulsüzlüğü tespit etmek için kullanılan iç kontrolleri değerlendirme aşamasında yönetime destek olurlar ve güvence sağlarlar. Usulsüzlüğü önlemek, tespit etmek ve azaltmak için iç kontrolleri tasarlamak yönetimin sorumluluğunda olsa da, iç denetçiler, yönetimin uygulamalarının etkililiğini değerlendirirler.

İç Denetçilerin Rolleri,

İç denetçiler, kurumun yönetimine ve yönetim kuruluna ayrıca eşdeğer yetki ve sorumluluğa sahip diğer kişilere analizler, değerlendirmeler, tavsiyeler ve diğer bilgileri sağlamanın yanı sıra makul güvence verirler. İç denetçiler, bu sorumluluğu yerine getirebilmek için denetlenen faaliyete ilişkin tarafsızlığını korumak zorundadır.

Önleme

Güvence faaliyetlerinin bir parçası olarak, iç denetçiler dolandırıcılık risklerini izler, ilgili kontrollerin yeterliliğini değerlendirir ve iyileştirme için önerilerde bulunur.

Tespit etme

İç denetçiler, kurum genelinde kilit süreçleri ortaya çıkardığı ve yönetim kurulu ve personel ile açık iletişim hatlarına sahip olduğu için, suistimal tespitinde önemli bir rol oynarlar

Soruşturma

İç denetçiler, hile ve suistimal olaylarının soruşturulmasında önemli role sahiptir. Suistimal olaylarını doğrudan tespit etmenin yanı sıra dolaylı yoldan da tespit edebilirler veya ihbar üzerine de soruşturma yapabilirler.

İç kontrollerin standart örnekleri,

  • Mali tablolarda yer alan önemli muhasebe hesaplarına ilişkin işlemlerin ve açıklamaların başlatılması, yetkilendirilmesi, kaydedilmesi, işlenmesi, mutabakatı ve raporlanması üzerindeki kontroller,
  • Usulsüzlüğün önlenmesi, tanımlanması ve tespitine ilişkin kontroller,
  • Rutin olmayan ve sistematik olmayan işlemlerin başlatılması ve işlenmesi ile ilgili kontroller,
  • Uygun muhasebe politikalarının seçimi ve uygulanması ile ilgili kontroller.

İç kontrollerde yönetimin yerine getirmesi gereken görevler ise;

  • Her bir kontrolün hem bireysel hem de toplu olarak önemini anlayarak, değerlendirmeyi gerçekleştirirken hangi iç kontrollerin test edileceğini belirlenmesi,
  • Kontrol eksikliğinin mali tablolarda bir yanlışlığa yol açıp açmayacağını, ortaya çıkan herhangi bir yanlışlığın olasılığını ve büyüklüğünü ve bunun etkisinin azaltmak için başka kontrollerin yürürlükte olup olmadığının değerlendirilmesi,
  • Hangi süreçlerin veya iş birimlerinin değerlendirmeye dahil edileceğinin belirlenmesi,
  • İç kontrollerin tasarımını ve işleyiş durumunun değerlendirilmesi,
  • Tespit edilen iç kontrol eksikliklerinden kaynaklanan risklerin gerçekleşme olasılığını ve boyutunu değerlendirilmesi ve bunların tek tek veya toplu olarak önemli eksiklikler oluşturup oluşturmadığının belirlenmesi,
  • İç kontrollerin tasarımının ve yönetimin test ve değerlendirme sonuçlarının belgelenmesi de dahil olmak üzere yeterli belgelerin sağlanması.

İŞLEM İZLEME VE MÜŞTERİ PROFİLİ ÜRÜNÜMÜZ HAKKINDA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 

 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.