Globalleşme ve Kara Para Aklama


Globalleşen dünyada, ekonomik ilişkilerin ve finansal hizmetlerin ülkelerarası boyut kazanması, kazançlarını yasadışı yollardan elde eden kişilerin bu kazançları aklamalarını kolaylaştırmaktadır. Bu kişiler, uyuşturucu madde kaçakçılığı, terörizm, tarihi eser kaçakçılığı, silah kaçakçılığı gibi suç teşkil eden eylemlerden elde edilen gelirlerini, bankalar ve diğer mali kurumlar aracılığıyla ülkelerarası kolaylıkla transfer etmekte ve gelirlerini yasal yoldan kazanılmış gibi gösterebilmektedir. Uluslararası boyutta karapara kaynaklarının gizlenmesi ulusal sınırlar içinde gizlenmesinden daha kolay olmaktadır. Bu nedenlerle, ülke riski büyük önem taşımakta ve ülkeler arası yapılan işlemlerin sıkı takibi daha da önem arzetmektedir.