Dolandırıcılık Riski Yönetimi


Bir kuruluş için dolandırıcılık riskleri, meydana gelebilecek ve kuruluşun temel amaç ve hedeflerine ulaşılmasını engelleyebilecek olay ve olaylardır. Dolandırıcılık riski yönetimi, bu tür potansiyel olay ve olayların doğasını anlamak ve bu tür potansiyel dolandırıcılık olaylarının karşımıza çıkaracak tehditleri ön görebilmek için uygun önlemleri almakla ilgilidir. Dolandırıcılık risklerini azaltma stratejilerinin geliştirilmesi oldukça değerlidir, çünkü dolandırıcılık olayları kuruluşların finansal, operasyonel ve itibar gibi farklı profillerini olumsuz yönde etkiler.

Dolandırıcılık riski yönetimi, birçok kurumsal organizasyonda giderek önem kazanan bir süreçtir ve güçlü bir yönetim ve idare yapısı gerektirir. Bir organizasyondaki güçlü bir yönetim yapısı, bir dizi kurumsal soruna karşılık vermek için bir savunma hattı görevi görmektedir. Güçlü bir yönetim yapısı, finans, denetim, risk yönetimi, insan kaynakları, bilgi teknolojisi ve işletme gibi çeşitli uzmanlık geçmişlerinden gelen icracı ve icracı olmayan yöneticiler de dahil olmak üzere güçlü bir Yönetim Kurulu anlamına gelir. 

Dolandırıcılığı önlemek, bireyler üzerindeki dış baskılar bunların başında geliyordu. Etkin olmayan iç kontroller de bir faktördü. Tek bir boyut her şeye uymasa da temel dahili işlevleri içeren kapsamlı bir plan, dahili dolandırıcılığı önleme ve tespit etme konusunda önemli bir adım olabilmektedir. Daha önce bahsedilen iç denetimin yanı sıra, İnsan Kaynakları fonksiyonunun katılımı, dolandırıcılığın önlenmesinde kritik öneme sahiptir. İstihdam öncesi taramayı içeren güçlü bir işe alım aşaması, önemli bir araştırma önlemidir. Bu, olası bir çalışan tarafından sağlanan bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunun doğrulanmasını gerektirir. Sonuçlar, başvuru sahibinin belirli bir boş pozisyon için uygunluğu hakkında bilinçli bir karar vermek için kullanılır. Ayrıca, önleyici bir tedbir olarak hizmet ederek, dürüst olmayan kişileri ilk etapta başvurmaktan caydırabilir.

Risk Değerlendirmesi;

Risk değerlendirmesi, kuruluşun mal veya hizmetlerini satın alan müşterileri ve üçüncü tarafları ilgilendiren rüşvet ve yolsuzluk risklerinin değerlendirilmesini içerir. Yolsuzluk ve rüşvet riskleri, müşteriler farklı geçmişlere ve farklı yetki alanlarından, özellikle FATF tarafından ilan edilen yüksek riskli yargı bölgelerinden olduğunda artar . Bu tür çeşitlendirilmiş müşteriler, rüşvet ve yolsuzluk açısından yüksek riskli ilan edilen ülkelere ait olabilir. ABC görevlisi, bölüm yöneticilerine ve üst yönetime düzenli uyum riski raporlarının alanlarına, süreçlerine ve sıklığına karar verir. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele raporlarına dayanarak, ABC görevlisi, kurumdaki rüşvet ve yolsuzluk risklerine ilişkin uygun analizlerle gözlem ve bulguları rüşvetle mücadele komitesine ve Kurula rapor etmelidir. 

Müşterileri işe alma sırasında, uyum ve hesap açma görevlileri, gerçek ve güncel risk profilini oluşturmak için müşterileri incelemelidir. Müşterilerin risk profili daha sonra müşterilerin işlemlerinin sürekli izlenmesi ve analizi için kullanılmalıdır. Kuruluşlar, rüşvet ve yolsuzluk riskini artırabilecek işlem ve faaliyetleri belirlemek için senaryolar oluşturmalıdır

ÜRÜN VE HİZMETLERİMİZLE İLGİLİ BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


 

 

Demo İsteyin

Servislerimiz, entegrasyon süreçleri, demo talebi veya size özel çözümlerimiz konusunda bizimle iletişime geçebilirsiniz.